שכבות בית הספר

על מנת להכיר את שכבות בית הספר יש ללחוץ על התמונה של השכבה המתאימה:

חטיבת ביניים

חטיבת ביניים

חטיבה עליונה

חטיבה עליונה

 מכללה

מכללה

  • יג
    רכז/ת השכבה: ישראל ישראלי
    לסביבת הלימודים:
  • יד
    רכז/ת השכבה: שמואל שמואלי
    לסביבת הלימודים: