מייקאתון מאדים ברב תחומי רמלה

3b7fa417-7ad8-455b-a0b1-708bedbe1d62